اکسسوریترند 2020-1399

مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه

کلاه‌ها از زمان قدیم تا به امروز همیشه جزئی از استایل خانم‌های شیک‌پوش و خاص بوده است. اگر تا به حال فقط از کلاه‌ها برای در امان ماندن از سرمای زمستان یا آفتاب تابستان استفاده می‌کردید، این نوشته از رادیومدا را که به معرفی مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه می‌پردازد، دنبال کنید تا با ایده‌های استفاده از این اکسسوری و ساخت استایلی شیک و یونیک آشنا شوید.

 
 
DAN0087 683x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه

FIO0006 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه

FIO0261 683x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه

2e45cd1c712df33a452e98077a9849d1 683x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه

4ebe9bde4b7697645f6dc187102c4486 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند 2020 زنانه و دخترانه

5ac335e335e671cbc04d61ea47762009 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند 2020 زنانه و دخترانه

6e0c1cfbc27b775ce153cf730f46db02 682x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند 2020 زنانه و دخترانه

6f4b049fdb029c63bcec96ef601f0239 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند 2020 زنانه و دخترانه

6f8d2269039a3ef672d08ef6febb25d3 683x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند 2020 زنانه و دخترانه

7c8b9fc74f238edb6750f8b9da83cc08 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند 2020 زنانه و دخترانه

7ca43099d7d40d74e135bb0f6726d145 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند 2020 زنانه و دخترانه

7e5cf6d1e13bbae9ed00c42f4b239f33 683x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند 2020 زنانه و دخترانه

9b104a50ddafc0db5319c2f2f7aa9f9b - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند 2020 زنانه و دخترانه

00010 Emilia Wickstead Resort 2020 683x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند 2020 زنانه و دخترانه

16Arlington RTW FW19 London 8188 1550234507 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند 2020 زنانه و دخترانه

36ca5338aadd963b6b53f5e2f9f62b3b - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند 2020 زنانه و دخترانه

58eeaf41e8033f3ecf54e13e0ebad6dc - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند 2020 زنانه و دخترانه

59f6f7a069cdfe37919d9a5642510107 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند 2020 زنانه و دخترانه

113aac41f83dbb1aef7b1d6bb7463c85 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند 2020 زنانه و دخترانه

468d33986277e16a64f9a84d3a2df29f - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

0810cec1a5e13c11d2664f8c3887aa1b - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند 2020 زنانه و دخترانه

819d8f5d87c224574503549daf0c2034 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

892f6884cecd57d338d6da703dda761d - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

9496bd78ecdb1fdd0e01d0a336858d89 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

49651a2493a2477eb7eaf429573c09a3 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

164822cd6d6714504b8241b457faf819 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه طراحی فیلیپ تریسی

a1b323fda776f8f1390ad5f08eb8070f - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

a2fa6cce473d2548f6cc9b244075ce13 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه

b27d8137a45ab0061ba8e4722a2be725 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه

be4346586a5e7c293687a3a5bfbbabe2 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

c9db55685270b83f14678a818eeb9939 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

c60689b171a6390f0ae07d5900aba9c7 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه

ca76d49b745fd992cbcb7d6d53ddb81a - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه

cloche hat 2 675x675 1 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

cloche hat 3 675x1003 1 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

d70cf321a44b996891295ecca6ef90b6 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

dca1cc88a172f34b20e574841f1cf9fc - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه عجیب و غریب ترند 2020

fall fashion 2019 long jacket celine 1 675x1014 1 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

fall winter fashion 2020 adorned newsboy hat Dolce and Gabbana - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

fall winter fashion 2020 animal printed hat Saint Laurent 675x930 1 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

fall winter fashion 2020 beanie Marc Jacobs 7 675x802 1 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

fall winter fashion 2020 beret House of Holland 2 675x974 1 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

fall winter fashion 2020 beret House of Holland 675x936 1 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

fall winter fashion 2020 checked newsboy hat Dolce and Gabbana 675x996 1 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

fall winter fashion 2020 faux fur hat Dolce and Gabbana 675x893 1 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

fall winter fashion 2020 hat Saint Laurent scaled e1575835496479 675x813 1 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

fall winter fashion 2020 vinyl coat jumpsuit Balmain 675x967 1 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

fendimilan202o 1 683x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

FIO0199 683x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

J W Anderson RTW FW19 London 3954 1550496425 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

photo 2020 03 19 00 27 30 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

photo 2020 03 19 00 27 33 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

photo 2020 03 19 00 27 35 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

photo 2020 03 19 00 27 38 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

photo 2020 03 19 00 27 41 682x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

photo 2020 03 19 00 27 44 682x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

photo 2020 03 19 00 27 48 874x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه زنانه و دخترانه ترند 2020

WhatsApp Image 2020 03 17 at 17 1 682x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند طراحی فیلیپ تریسی

WhatsApp Image 2020 03 17 at 17 2 682x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰) WhatsApp Image 2020 03 17 at 17 3 682x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰) WhatsApp Image 2020 03 17 at 17 4 682x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

WhatsApp Image 2020 03 17 at 17 5 682x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند طراحی فیلیپ تریسی

WhatsApp Image 2020 03 17 at 17 6 682x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند طراحی فیلیپ تریسی

WhatsApp Image 2020 03 17 at 17 7 682x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند طراحی فیلیپ تریسی

WhatsApp Image 2020 03 17 at 17 8 682x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند طراحی فیلیپ تریسی

WhatsApp Image 2020 03 17 at 17 9 682x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند طراحی فیلیپ تریسی

WhatsApp Image 2020 03 17 at 17.20.03 682x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند طراحی فیلیپ تریسی

WhatsApp Image 2020 03 17 at 17 682x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند طراحی فیلیپ تریسی

whimsical fashion 234417 1574713031512 image.700x0c 683x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند طراحی فیلیپ تریسی

Yilan Hua Nina Ricci Fall 2020 702x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

کلاه ترند طراحی فیلیپ تریسی

 
 
 
 
 

کلاه بوکت و کلاچ

بوکت و کلاچ در پاییز و زمستان امسال حسابی ترند شده‌اند. این سبک از کلاه‌ها بلند بوده و دور تا دور سر شما را می‌پوشانند بیشتر مدل‌های جدید کلاه زنانه و دخترانه بوکت و کلاچ در این فصل با رنگ‌های روشن و پترن‌های جالبی طراحی شده‌اند. اگر چه کلاه‌های بوکت معمولا در استایل کژوال مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ اما با نگاهی به مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه بوکت متوجه خواهید شد که بعضی از آیتم‌ها اکنون با طراحی‌های مدرن خود برای اکازیون‌های رسمی هم قابل پوشیدن هستند. یکی از شیک‌ترین کلاه‌های بوکت در رانوی برند Dior به نمایش درآمده، شامل مدل‌های چرمی و پترن‌دارن است که تا حدودی کار شما را برای هماهنگی آیتم با لباس‌های‌تان راحت می‌کند. همانطور که می‌بینید، این کلاه‌ها دور لبه خود تور دارند. اگر از پوشیدن کلاه‌های توردار لذت می‌برید، باید بدانید آن‌ها هم امسال محبوب‌اند. پس با خیال راحت کلاه توردار مناسب خود را بر سر کنید. آیتم زیبای گلداری که ‌می‌بینید، ماحصل هنرِ طراح معروف «امیلیو پوچی» است. این مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه با پترن‌های تقریبا درشت به رنگ سفید، مشکی و سبز خزه‌ای متعلق به برند Vivetta است، بندهایی برای بهتر جلوه دادن کلاه دور سر شما دارد که بسته شده آن‌ها مانند گردنبند چوکر به نظر می‌رسد.

1 4 641x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه بوکت برند Dior

2 5 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه بوکت برند Dior

3 4 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه بوکت گلدار برند Vivetta

4 3 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه کلاچ برند Nina Ricci

کلاه برت (Beret)

یکی از کلاه‌های شیکی که با سر کردن آن، به یاد استایل خانم‌های پاریسی می‌افتید، کلاه برت است. اگر از این آیتم‌های فرانسوی استقبال می‌کنید و به نظرتان پوشیدن آن‌ها کلیشه‌ای نیست، خوب است بدانید که برت‌ها هم امسال پرطرفدارند. از آنجایی که تنوع در تولید این مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه بالاست، رادیومدا بر این باور است که با هر استایلی باشید، آیتم دلخواه خودتان را با کمی جستجو پیدا می‌کنید. از جمله مدل‌هایی از کلاه برت که خوش درخشیده‌اند می‌توان به مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه دوخته شده با متریال چرم اشاره کرد که در رانوی برند Zimmerman به نمایش درآمد. اگر می‌خواهید کمی زرق و برق را هم با کمک کلاه به ظاهرتان اضافه کنید، به جای مدل قبلی به سراغ برندهایی چون Saint Lauren، Emprio Armani و Simone Chora بروید.

5 3 682x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه برت برند Zimmerman

6 3 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه برت برند سن لورن

7 2 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه برت برند امپریو آرمانی

کلاه‌های منحنی‌دار و خلاقانه

آیا دوست دارید به مجموعه‌ای از جالب‌ترین کلاه‌های جهان وصل شوید که فقط در خیال‌تان می‌توانستید آن‌ها بر سر کنید؟ اگر روحیه فوق‌ا‌‌‌لعاده جسورانه‌ای دارید و در صنعت فشن همیشه به دنبال آیتم‌های خاص و بدون تکرار می‌گردید، این مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه منحنی‌دار حتما نظر شما را به خود جلب خواهد کرد. این کلاه‌های منحصربفرد را طراح «فیلیپ تریسی» طراحی کرده است. علاوه بر تنوع شکل و منحنی هندسی در انتخاب این نوع مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه می‌توانید آیتم‌هایی الهام گرفته از ترکیب رنگ بدن و پر پرندگان، نت موسیقی، گل و… با متریال‌های مختلفی از جمله خز و تور ببینید. طراحی‌های خلاقانه فیلیپ تریسی کاملا قدرت کلاه‌ها را در دگرگون کردن استایل نشان می‌دهد و بر این موضوع تاکید می‌کند که این اکسسوری‌های جذاب چطور می‌توانند از جنبه پوششی ساده خود فراتر بروند.

9 2 682x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه به شکل نت موسیقی

10 2 682x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه به شکل صدف حلرزون

11 2 682x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه سیاه و سفید

کلاه Beanie و Toque

این کلاه‌ها یکی از محبوب‌ترین آیتم‌های بافتنی به شمار می‌آیند که هر خانمی می‌تواند با پوشیدنشان در فصل زمستان، گوش‌ها و سر خود را کاملا گرم نگه دارد. هر بار در میان کالکشن‌ها انواع مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه‌ای از Beanie و Toque می‌بینیم که طراح با اضافه کردن انواع مختلف تزیینات و لوگوهای خاص و زیبا آن‌ها را به آیتم‌های چشم‌گیر و سطح بالای فشن تبدیل می‌کند. برای مثال، ورساچه با استفاده از گل‌سینه‌ای نسبتا بزرگ و جواهر نشان، این مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه‌ را دوخته که به راحتی با شال‌گردن، پالتو، کیف و جواهرات استایل شما ست می‌شود.

12 3 683x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه برند ورساچه

13 1 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه برند ورساچه

14 2 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه لوگودار برند آف-وایت

15 3 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه برند Pucci

کلاه Fedora

کاربرد کلاه‌های فدورا در این چند سال اخیر به عنوان یک اکسسوری برای موها در تعطیلات یا ساحل بوده است. اما با مدل‌های جدیدی که به تازگی طراحی شده‌، در استایل‌های مختلف امکان همراهی شما را دارند. یکی از جدیدترین آیتم‌های این کلاه در رانوی Chanel دیده شده است. این مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه در ترکیب با کت و شلوار ست یا حتی یک کت ترنچ بلند، ظاهر نیمه رسمی و شیکی می‌سازد. علاوه بر Chanel، برند Saint Lauren هم از کلاه‌های فدورای ابریشمی خود با رنگ‌های متنوع رونمایی کرد که توجه‌های زیادی را به سمت خود کشاند.

17 1 537x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه فدورا برند Saint Lauren

18 1 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه فدورا برند Chanel

19 1 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه فدورا برند Dolce and Gabbana

کپ Newsboy

اگر طرفدار فیلم‌های تاریخی خارجی زبان باشید، احتمالا پسرک روزنامه‌فروش با کلاه خاص او را به یاد می‌آورید. کلاه‌های این مدلی به عنوان نیوزبوی شناخته می‌شوند. اگر چه نیوزبوی‌ها زمانی مردانه محسوب می‌شدند اما حالا خانم‌ها هم می‌توانند با ترند شدن این آیتم، انواع مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه آن را بپوشند. از آیتم‌های پیشنهادی رادیومدا کلاه چهارخونه آبی و مشکی زیبای برند Micheal Kors است که یادآور حس و حال دهه 70 می‌باشد. به جز این مدل، می‌توان به کلاه‌های نیوزبوی دوخته شده با متریال چرم طراحی به دو برند Balmain و  Sally LaPointe اشاره کرد. اولی به ترتیب آیتم مشکی رنگ ساده مناسب استایل مونوکروم است و دومی کمی گل‌میخ‌های فلزی روی تاج خود دارد.

22 2 683x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه نیوزبوی برند Micheal Kors

20 2 683x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه نیوزبوی برند Sally LaPointe

21 2 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه نیوزبوی برند Balmain

کلاه‌های عجیب و غریب

این طبیعی است که در هر فصل از دنیای فشن انتظار داشته باشیم که آیتم‌های عجیب و غریب هم ظهور کنند. برای مثال کلاهی از برند Loewe با گوش‌های درشتی شبیه به گوش موش از این دسته کلاه‌ها است. مدل بعدی، کلاهی از برند Matty Bovan است که به اندازه مدل قبلی متفاوت به نظر می‌رسد و دارای دو گوش آویزان افقی و خزدار در دو طرف خود می‌باشد که به هر کدام قلابی منگوله مانند وصل است. «الساندرو میشل» هم امسال دست به کار شده و آیتمی واقعا عجیب به شکل کلاه بوکت با کَپی قوس‌دار روبروی صورت، برای گوچی طراحی کرده است. به نظرتان کدام برند جام عجیب و غریب‌ترین مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه سال را ربوده است؟

23 2 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه عجیب و غریب برند Gucci

24 2 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه عجیب و غریب برند Loewe

25 2 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه عجیب و غریب برندMatty Bovan

کلاه کپ بیسبال

اگر در لحظه اول یاد کلاه‌های بیسبال قدیمی مردانه افتاده‌اید، باید بدانید که مدل‌های جدید کلاه بیسبال قرار است شما را سورپرایز کنند. یکی از آیتم‌های رنگ روشن و شاینی این کلاه متعلق به برند Off-White است که سطح آن با پولک‌های نقرهای زیبایی پوشانده شده است. این مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه مناسب استفاده در استایل کژوال و حرفه‌ای است. اگر ترجیح می‌دهید کلاهی مینیمال بخرید، مدل جدید و چرمی برند J.W. Anderson گزینه ایده‌آلی به نظر می‌آید.

27 2 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه بیسبال برند Off-White

28 2 768x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه بیسبال برند J.W. Anderson

29 2 681x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه بیسبال برند J.W. Anderson

کلاه Sou’weste

کلاه Sou’wester مدلی از کلاه ماهی‌گیری انگلیسی‌ست که قسمت عقب آن کمی بلند است و برای در امان ماندن سر شما از هوای سرد و وزش باد عالی عمل می‌کند. ممکن است نتوانید این نوع آیتم‌ها را به عنوان یک اکسسوری مجلل تصور کنید اما اگر مدل‌های زیر را نگاه کنید، کلاه‌هایی با متریال چرم، ابریشمی یا ساتن را پیدا می‌کنید که در ترکیب با لباس‌های ما واقعا شیک دیده می‌شوند.

28 3 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه انگلیسی برند Lanvin

29 3 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه انگلیسی برند Aalto

کلاه‌های دراز

احتمالا با شنیدن نام این کلاه به یاد حقه‌های جادوگری و خرگوش پنهان درون کلاه دراز شعبده‌باز می‌افتید. اگر دوست دارید که این مدل کلاه‌های فانتزی با تاج دراز را امتحان کنید، برندهایی مانند Ann Demeulemeester، Valentino، Nina Ricci و Dolce and Gabbana می‌توانند به شما در انتخاب آیتم دلخواه‌تان کمک کنند. برای مثال، کلاه برند Valentino با پترن گلدار خود کاملا تمام دور صورت و پیشانی شما را به زیبایی می‌پوشاند.

30 2 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه برند Valentino

31 2 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه برند Hallessy

32 2 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه برند Dolce and Gabbana

کلاه خزدار

اگر نگاهی به لیست اکسسوری‌های ترند امسال داشته باشید، متوجه خواهید شد که در اغلب آن‌ها از متریال خز نیز استفاده شده است. تا به حال کلاه خزدار پوشیده‌اید؟ اگر مخالف استفاده از خز طبیعی هستید، می‌توانید کلاه‌های خزدار مصنوعی را جایگزین کنید تا گرم و شیک‌پوش بمانید. اگر دوست دارید با این مدل کلاه‌ها متفاوت دیده شوید، بهتر است با طراح خلاق استرالیایی «آندریاس کرانتلر» آشنا شوید. او مدل‌های جدید کلاه خزدار زنانه و دخترانه‌ای طراحی کرده است که به شکل کاسه یا کلاه گیس به نظر می‌رسند. اگر از کلاه اسب‌سواری خوشتان می‌آید، خوب است آیتم‌های جدید و خزدار برند فندی را بررسی کنید. اما اگر به دنبال کلاه‌هایی با لبه زاویه‌دار و یونیک می‌گردید، فدوراهای خزدار تام فورد شما را به هدف‌تان می‌رساند.

33 2 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه خزدار برند Tom Ford

34 1 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه خزدار برند Giorgio Armani

35 1 651x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

مدل جدید کلاه اسب‌سواری برند Fendi

معیارهای انتخاب مناسب کلاه زنانه و دخترانه

تا اینجا برای انتخاب مدل جدید کلاه زنانه ترندهای سال را نام بردیم و بر هماهنگی کلاه با آیتم‌های استایل تاکید کردیم. اما آیا در نظر گرفتن همین موارد برای انتخاب یک کلاه مناسب کافیست؟ خیر؛ انتخاب کلاه بر اساس شکل صورت از مهم‌ترین معیارها به هنگام خرید محسوب می‌شود که در این قسمت به بررسی آن می‌پردازیم.

  • صورت گرد: اگر فرم صورت شما گرد و متقارن است، کلاه‌های مدل فدورا، نیوزبوی یا کپ بیسبال را امتحان کنید تا کمی چهره شما زاویه‌دار و کشیده به نظر برسد.

 

  • صورت کشیده: اگر فرم صورت شما دراز و کشیده است بهتر است به سراغ کلاه‌هایی با تاج کوتاه و لبه بزرگ مانند کلاه آفتابی، فدورا یا کلاچ بروید. آیتم‌هایی که لبه بزرگ دارند به خوبی می‌توانند زیاد بودن طول صورت شما را کاور کنند.

 

  • صورت قلبی شکل: اگر فرم صورت شما قلبی شکل محسوب می‌شود، کلاه‌هایی با سایز لبه متوسط مانند فدورا، بینی، کلاچ و برت را انتخاب کنید. همگی این مدل‌ها مناسب‌اند زیرا عرض پیشانی شما را متعادل‌تر نشان می‌دهند. هرگز آیتم‌هایی که فرم قلبی شکل صورت‌تان را برجسته‌تر می‌کنند نخرید.

 

  • صورت مربعی: اگر فرم صورت‌تان مربعی است نیاز به آیتم‌هایی دایره‌ای دارید تا زاویه‌های صورت‌تان را نرم کنید. کلاه‌هایی با تاج گرد و لبه باریک و نازک می‌توانند باعث خطای دید اطرافیان‌تان شده و چهره شما را کمی گردتر نشان دهند. کلاه‌هایی مانند کلاه آفتابی، کابوی، کلاچ و Touqe جذابیت و زنانگی را به تیپ‌تان اضافه می‌کنند.

 

  • صورت بیضی: اگر فرم صورت شما بیضی شکل است، مختارید تا هر مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه‌ای که می‌خواهید، بخرید. بنابراین وقت‌تان را صرف انتخاب آیتمی کنید که به مود یا سلیقه شما بیشتر نزدیک است و همچنین هارمونی لازم را با لباس‌های شما دارد.

 

  • صورت مثلثی: اگر فرم صورت‌تان مثلثی‌ست مانند افرادی که فرم صورت‌شان بیضی‌ست، می‌توانید هر مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه‌ای را امتحان کنید. فقط مطمئن شوید که آیتم انتخابی شما تعادل بین خط شانه با لباس‌هایتان را برقرار می‌کند.

 

خرید مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه با اپلیکیشن کمدا

اگر تعدادی مدل کلاه کاملا نو یا در حد نو ته کمدتان دارید که قصد استفاده از آن‌ها را ندارید، می‌توانید اپلیکیشن دخترانه کمدا را نصب کرده و به صورت آنلاین و بدون هیچ دردسری، آیتم‌های بدون استفاده خود را بفروشید. در ضمن اگر می‌خواهید از انواع مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه دیدن کنید اما فرصت خرید حضوری را ندارید، پیشنهاد می‌کنیم نگاهی به دسته کلاه‌های شیک و قیمت مناسب کمدا داشته باشید. در ادامه چند نمونه از مدل‌های کلاه زنانه و دخترانه موجود در کمدا را مشاهده می‌کنید:

 
 
 
1p 1 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

خرید کلاه جدید زنانه و دخترانه از کمدا

2p 1 521x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

خرید کلاه جدید زنانه و دخترانه از کمدا

3p 1 508x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

خرید کلاه جدید زنانه و دخترانه از کمدا

4p 1 521x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

خرید کلاه جدید زنانه و دخترانه از کمدا

5p 1 522x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

خرید کلاه جدید زنانه و دخترانه از کمدا

6p 1 509x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

خرید کلاه جدید زنانه و دخترانه از کمدا

7p 1 518x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

خرید کلاه جدید زنانه و دخترانه از کمدا

8p 1 514x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

خرید کلاه جدید زنانه و دخترانه از کمدا

9p 1 524x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

خرید کلاه جدید زنانه و دخترانه از کمدا

10p 1 518x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

خرید کلاه جدید زنانه و دخترانه از کمدا

11p 1 517x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

خرید کلاه جدید زنانه و دخترانه از کمدا

12p 1 510x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

خرید کلاه جدید زنانه و دخترانه از کمدا

13p 1 518x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

خرید کلاه جدید زنانه و دخترانه از کمدا

14p 1 516x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

خرید کلاه جدید زنانه و دخترانه از کمدا

15p 1 521x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

خرید کلاه جدید زنانه و دخترانه از کمدا

16p 1 518x1024 - مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰)

خرید کلاه جدید زنانه و دخترانه از کمدا

 
 

شما کدام مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه را پسندیدید؟

شما طرفدار کدام مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه می‌باشید؟نظرات خودتان را در قسمت کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

معیارهای انتخاب مناسب کلاه زنانه و دخترانه چیست؟

تا اینجا بر هماهنگی کلاه با آیتم‌های استایل تاکید کردیم. اما انتخاب کلاه بر اساس شکل صورت از مهم‌ترین معیارها به هنگام خرید محسوب می‌شود که در این پست به بررسی آن می‌پردازیم.

کلاه انگلیسیِ Sou’weste با چه متریال‌هایی تولید می‌شود؟

این کلاه ماهی‌گیری انگلیسی‌ست که قسمت عقب آن کمی بلند است و برای در امان ماندن سر شما از هوای سرد و وزش باد عالی عمل می‌کند با متریال چرم، ابریشمی یا ساتن تولید می شوند.

از کجا کلاه جدید زنانه و دخترانه بخریم؟

اگر تعدادی کلاه کاملا نو یا در حدنو ته کمدتان دارید که قصد استفاده از آن‌ها را ندارید،یا برعکس قصد خرید داشته باشید، اپلیکیشن کمدا را نصب کرده و به صورت آنلاین و با گارانتی پرداخت، آیتم‌های بدون استفاده خود را بفروشید و بخرید.

نوشته مدل جدید کلاه زنانه و دخترانه (معرفی ۱۱ مدل کلاه جذاب و ترند ۲۰۲۰) اولین بار در کمدا. پدیدار شد.


دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن