اواخر هفته‌ي گذشته نامه‌اي از هسته‌ي گزينش سازمان برايم فرستادند كه فلان روز و ساعت براي مصاحبه گزينش مراجعه كنيد. خيلي تعجب كردم كه بعد از پنج شش سال كار در دستگاه دولتي تازه يا الله يادشان افتاده كه بنده را گزينش كنند!

به هر تقدير در روز و ساعت مقرر حضور يافتم. يكي از برادارن حزب‌اللهي، امر مصاحبه را به عهده داشتند كه از وزارتخانه تشريف آورده بودند و تا به حال نديده بودمش. تيپ و ظاهرش دقيقاً شبيه بچه‌هاي كميته بود در دهه ۶۰، فقط يك اوركت كره‌اي كم داشت. خيلي گرم سلام و عليك كرد و به مناسبت اعياد شعبانيه شكلات تعارفمان كرد. شناسنامه را خواستند و عكس جواني‌هاي بنده را با صورت نتراشيده‌ي من مطابقت دادند. خيلي سعي مي‌كرد خودماني برخورد كند كه يخ من باز شود، اما من هم اولين مصاحبه‌ام نبود و مي‌دانستم كه فقط يك كلمه‌ي اشتباهي مي‌تواند مسير مصاحبه را عوض كند، لذا تمام حواسم را متمركز كرده بودم كه حرف نابجايي از من صادر نشود.

از رشته‌ي تحصيلي من شروع كرد كه كدام دانشگاه بوده‌ام و چقدر تجربه كسب كرده‌ام، البته كه پرونده‌ي من جلويش بود و داشت مي‌ديد، لكن سؤال مي‌كنند كه در پاسخ من چيز جديدي دستگيرشان شود. بعد يك سؤال تخصصي از ريكاوري كردن كامپيوتر پرسيد و به ظاهر تجربياتي در اين خصوص داشت. توضيحات مرا كه شنيد سري به نشانه‌ي تأييد تكان داد.

از همسر و فرزندم پرسيد كه چه مي‌كنند و اسم پسرم چيست؟ آيا نمازها را در پنج وقت مي‌خوانم؟ يا سه وقت؟ آخرين نماز آياتي كه خواندم كي بود؟ سجده‌ي سهو چگونه است؟ آيا موالات در غسل لازم است يا خير؟ شك بين يك و دو در نماز مغرب حكمش چيست؟ كيفيت اجراي نماز جمعه چگونه است؟ عزاداري‌هاي محرم و فاطميه را در كجا شركت مي‌كنم؟ نمازها را جماعت مي‌خوانم يا فرادي؟ اوقات فراغت را چه مي‌كنم؟ آيا پوشش من هميشه همين گونه است؟ ريش را چگونه مي‌زنم و با چه نمره‌اي؟ سال خمسي دارم يا نه و خمس را چگونه محاسبه مي‌كنم؟ اگر وارد مسجد شدي و امام در ركعت دوم بود چه بايد كرد؟

بعد نوبت به سؤالات سياسي رسيد: چه راهپيمايي‌هايي را حتماً شركت مي‌كنيد؟ وقتي راهپيمايي روز ۲۲ بهمن مي‌آييد از كجاي مسير وارد و تا كجا ادامه مي‌دهيد؟ براي روز قدس چطور؟ نماز جمعه مي‌رويد يا نه؟ و چرا نه؟ نظرتان درباره نظارت استصوابي چيست؟ نظرتان درباه ولايت مطلقه فقيه چيست؟ نظرتان درباره طرح دولت آشتي ملي محسن رضايي چيست؟ به نظر شما آيا نوع برخورد با آيت‌الله صانعي مناسب بوده است؟ سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني در راهپيمايي روز قدس سال 88 را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ به اين سؤال كه رسيد بنده عرض كردم سخنران راهپيمايي روز قدس سال 88 آقاي هاشمي نبودند و آخرين سخنراني آقاي هاشمي اگر اشتباه نكنم در مرداد ماه سال 88 بود كه بعد از آن هم ديگر اجازه‌ي حضور در نمازجمعه نيافتند.

خلاصه اين كه جلسه بيش از يك ساعت طول كشيد و از فشار جلسه لپ‌هاي من سرخ شده بود. در پايان بنده عرض كردم اجازه دهيد يك سؤال هم من از شما بپرسم. مصاحبه‌گر محترم فرمودند‌: خواهش مي‌كنم. گفتم: به نظر شما بعد از گذشت پنج سال از استخدام بنده البته به صورت قراردادي يك كم براي گزينش كردن دير نشده؟ ايشان هم پاسخ دادند كه تا زماني كه شما رسمي نشده‌ايد، هر چند سال يك بار گزينش خواهيد شد ولي بعد از رسمي شدن ديگر گزينش نمي‌شويد!

توي دلم گفتم چه مسخره! و كلي تعارفات لت و پاره كرديم و مصافحه كرديم و التماس دعا گفتند و از اين حرفها و از اتاق آمدم بيرون. احساسم مثل وقتي بود كه از اتاق سوناي خشك خارج مي‌شوم و در هواي آزاد محوطه‌ي استخر يك نفسي مي‌كشم. آخيش!

البته به قول قديمي‌ها خدا آخرش رو به خير كنه!

در همين زمينه: